Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

perform                 series                     period                     stereo

A.

perform  

B.

series   

C.

period  

D.

stereo

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

perform

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...