Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

harm                    wash                         call                        talk

A.

harm  

B.

wash   

C.

call   

D.

talk

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

harm

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...