Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

appear                 address                   area                     agree

A.

appear                 

B.

address                   

C.

area                     

D.

agree

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

area       

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...