Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

butter                 put                    sugar                        push

A.

butter                 

B.

put                    

C.

sugar                        

D.

push

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

butter

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...