Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

beat                  climb                      debt                       doubt

A.

beat                  

B.

climb                      

C.

debt                       

D.

doubt

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

beat

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...