Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

 laugh           through           eighth           lightning

 

A.

laugh           

B.

through           

C.

eighth           

D.

lightning

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

laugh

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...