Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

cheat            psychology              each                approach

 

A.

cheat            

B.

psychology              

C.

each                

D.

approach

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

psychology

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...