Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

early                 near                   hear                     appear

A.

early                 

B.

near                   

C.

hear                     

D.

appear

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

early        

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...