Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

photos               social                    another                     broke

A.

photos               

B.

social                    

C.

another                     

D.

broke

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

another      

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...