Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

box                    hospital                      local                        sho

A.

box  

B.

hospital   

C.

local  

D.

shop 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

local

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...