Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

meter                basket                   enough                   met

A.

meter                

B.

basket                   

C.

enough                   

D.

met

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

met

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...