Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

comic                  cotton                     post                      economic

A.

comic                  

B.

cotton                     

C.

post                      

D.

economic

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

post

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...