Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

dishes                   watches                     boxes                     potatoes

A.

dishes                   

B.

watches                     

C.

boxes                    

D.

 potatoes

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 potatoes

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...