Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

ghost                       most                      post                      lost 

A.

ghost  

B.

most  

C.

post 

D.

 lost 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 lost 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...