Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

about                       mutual                           establish                    cut

A.

about                      

B.

mutual                           

C.

establish                    

D.

cut

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

mutual  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...