Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

naked                       knocked                      walked                       talked

A.

naked                       

B.

knocked                      

C.

walked                       

D.

talked

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

nacked

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...