Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

show                   sugar                      sea                      fish

A.

show                   

B.

sugar                      

C.

sea                      

D.

fish

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

sea

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...