Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

he / twenty
 

A.

He has got twenty of age.                

B.

He is twenty in age.

C.

He is in twenty years old.                  

D.

He is at the age of twenty.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

He is at the age of twenty.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...