Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

he / good-looking / blond hair
 

A.

He is good-looking, but blond hair. 

B.

He is good-looking and blond hair.

C.

He is a good-looking with blond hair.          

D.

He is good-looking with blond hair.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...