Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

John / not / look / where / he / go
 

A.

John can’t look where is he going.

B.

John wasn’t able to look where he has gone.

C.

John couldn’t have been looking where he was going.

D.

John can’t have looked where he is going.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

John couldn’t have been looking where he was going.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...