Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

Accident / look / serious / but /fortunate / injure
 

A.

The accident looked serious but fortunate anybody injured.

B.

The accident looked serious but fortunately nobody was injured.

C.

The accident looked seriously but fortunate somebody was injured.

D.

The accident looked seriously but fortunately everybody injured.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

The accident looked serious but fortunately nobody was injured.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...