Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

Tet / preparation / celebration / use / spread / over / month

A.

Tet preparation with celebration used to spread over months.

B.

Tet preparations but celebration used to being spread over months.

C.

Tet’s preparations and celebrations used to be spread over months.

D.

Tet’s preparation then celebration used to spreading over months.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tet’s preparations and celebrations used to be spread over months.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...