Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

 English / borrow / words / more than 50 different languages

A.

 English borrowed words from more than 50 different languages.

B.

English was borrowed words from more than 50 different languages.

C.

English, which is borrowing words in more than 50 different languages.

D.

English, that was borrowed words of more than 50 different languages.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 English borrowed words from more than 50 different languages.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...