Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

She / deal / customers / prompt.

A.

She deals with customers prompt.

B.

She deals in the customers promptly.

C.

She deals in customers promptly.

D.

She deals with the customers promptly.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

She deals with the customers promptly.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...