Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

certain websites / children / enjoy / cartoons / comics

A.

It is certain websites that for children to enjoy cartoons and comics.

B.

Certain websites are for children who enjoy cartoons nor comics.

C.

The certain websites for children to enjoy cartoons and comics.

D.

There are certain websites for children to enjoy cartoons and comics.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

There are certain websites for children to enjoy cartoons and comics.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...