Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

I / clean the shells carefully / dry them / put them on a large shelf

A.

I cleaned the shells carefully, dried them, and put them on a large shelf.

B.

I cleaned the shells carefully, both dried them and put them on a large shelf.

C.

I cleaned the shells carefully, dried them, or put them on a large shelf.

D.

I cleaned the shells carefully, drying them, and putting them on a large shelf.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

I cleaned the shells carefully, dried them, and put them on a large shelf.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...