Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

I / not collect live shells / not want to destroy the marine life

A.

I not only collect live shells but also not want to destroy the marine life.

B.

As I did not collect live shells, I did not want to destroy the marine life.

C.

I did not collect live shells because I did not want to destroy the marine life.

D.

I, not collecting live shells, did not want to destroy the marine life.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

I did not collect live shells because I did not want to destroy the marine life.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...