Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

ten years ago / I / live / a village / the sea / start / collect shells

A.

Ten years ago, since I lived in a village by the sea, so I started to collect shells.

B.

Ten years ago, when I lived in a village by the sea, I started to collect shells.

C.

It was ten years ago, as I lived in a village by the sea, I started to collect shells.

D.

Ten years ago, although I lived in a village by the sea, but I started to collect shells.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...