Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

ten years ago / I / live / a village / the sea / start / collect shells

A.

Ten years ago, since I lived in a village by the sea, so I started to collect shells.

B.

Ten years ago, when I lived in a village by the sea, I started to collect shells.

C.

It was ten years ago, as I lived in a village by the sea, I started to collect shells.

D.

Ten years ago, although I lived in a village by the sea, but I started to collect shells.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ten years ago, when I lived in a village by the sea, I started to collect shells.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...