Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

from / participated / competed / 19 countries / the Games / in / a total number of 970 athletes / and / in 8 sports

A.

A total number of 970 athletes from 19 countries participated in the Games and competed in 8 sports.

B.

A total number of 970 athletes participated in the Games and competed in 8 sports from 19 countries.

C.

Competed in 8 sports, from a total number of 970 athletes and 19 countries participated in the Games.

D.

A total number of 970 athletes participated from 19 countries in the Games and competed in 8 sports.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A total number of 970 athletes from 19 countries participated in the Games and competed in 8 sports.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...