Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

place / Manila / took / Philippines / the 2nd Asian Games / in / from May 1 to May 9, 1954

A.

In Manila, Philippines place the 2nd Asian Games took from May 1 to May 9, 1954.

B.

The 2nd Asian Games, took place from May 1 to May 9, 1954 in Manila Philippines.

C.

 From May 1 to May 9, 1954 the 2nd Asian Games took in place Manila. Philippines.

D.

The 2nd Asian Games took place in Manila, the Philippines from May 1 to May 9, 1954.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

The 2nd Asian Games took place in Manila, the Philippines from May 1 to May 9, 1954.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...