Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

We hope / all members / take part in / the preparations / pleasure / enjoy the party very much

A.

We hope all members that will take part in the preparations with pleasure and enjoy the party very much.

B.

We hope that all members will take part in the preparations with pleasure and enjoy the party very much.

C.

We hope all members take part in the preparations with pleasure and enjoying the party very much.

D.

We hope that all members will take part in the preparations with pleasure while you are enjoying the party very much.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

We hope that all members will take part in the preparations with pleasure and enjoy the party very much.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...