Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

Group one / food / group two / something for drink

A.

Group one is food and group two is something for drink.

B.

Group one buy food but group two prepares something for drink.

C.

Group one is in charge of food and group two prepares something for drink.

D.

While group one is in charge of food and group two prepares something for drink.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Group one is in charge of food and group two prepares something for drink.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...