Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

Europe's 710 million people / 11% of the world's population

A.

Europe's 710 million people make up 11% of the world's population.

B.

Europe's 710 million people who are 11% of the world's population.

C.

Europe's 710 million people are 11% of the world's population

D.

Europe's 710 million people they consist of 11% of the world's population

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Europe's 710 million people make up 11% of the world's population

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...