Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

I’d like / watch / film / show / 9p.m / VTC1 channel.

A.

I’d like watching the film showing at 9 p.m on VTC1 channel.

B.

 I’d like to watch the film showing at 9 p.m on VTC1 channel.

C.

I’d like to watch the film showing at 9 p.m in VTC1 channel.

 

D.

I’d like to watch the film shown at 9 p.m on VTC1 channel.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...