Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

man / play / tennis / millionaire.

A.

The man who plays tennis is millionaire.

B.

The man who is playing tennis is millionaire.

C.

The man playing tennis is millionaire.

D.

 The man playing tennis is a millionaire.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 The man playing tennis is a millionaire.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...