Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

shoes / mother / buy / too small / wear.

A.

The shoes that the mother buys are too small for his to wear.

B.

The shoes that his mother buys are too small for him wearing.

C.

The shoes his mother bought are too small for him to wear.

D.

The shoes that his mother bought are too small for him to wear them.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

The shoes his mother bought are too small for him to wear.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...