Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

houses/ situate / city centre / expensive / those / suburb.

A.

Houses situating in the city centre are more expensive than those ones in the suburb.

B.

 Houses which situate in the city centre are more expensive than those in the suburb.

C.

Houses are situated in the city centre which are more expensive than those in the suburb.

D.

Houses situated in the city centre are more expensive than those in the suburb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Houses situated in the city centre are more expensive than those in the suburb.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...