Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

knife / robber/ use / kill / man / on / table.

A.

The knife the robber used to kill the man is on the table.

B.

The knife is on the table which the robber used to kill the man.

C.

The knife which the robber uses for kill the man is on the table.

D.

The knife used to kill the man the robber put it on the table.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

The knife the robber used to kill the man is on the table.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...