Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

must / now / say /, / ''Happy Birthday'' / and / I

 

A.

''Happy Birthday'', I now must say.

 

B.

And I must now say, ''Happy Birthday''

 

C.

And now, I must say, ''Happy Birthday''

 

D.

I must say, “Happy Birthday'', and now.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

And now, I must say, ''Happy Birthday''

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...