Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

must / now / say /, / ''Happy Birthday'' / and / I

 

A.

''Happy Birthday'', I now must say.

 

B.

And I must now say, ''Happy Birthday''

 

C.

And now, I must say, ''Happy Birthday''

 

D.

I must say, “Happy Birthday'', and now.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...