Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

right / you / see / come / to / will / I / my / after / exam

 

 

A.

I will come to see you right after my exam.

 

B.

After my exam I will come to see you right.

 

C.

After my exam right I will come to sec you.

 

D.

I will come to see you after right my exam.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...