Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

I / invite / some of our former classmates / we / not see / our graduation

A.

I invite some of our former classmates we do not see since our graduation.

 

B.

I am too invite some of our former classmates we have not seen since our graduation.

 

C.

I also invite some of our former classmates we have not seen for our graduation.

 

D.

I also invite some of our former classmates whom we have not seen since our graduation.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

I also invite some of our former classmates whom we have not seen since our graduation.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...