Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

I / invite / you / my birthday party / my house / 6 pm

A.

I would like to invite you to my birthday party at my house at 6 pm.

 

B.

I would like inviting you to my birthday party at my house at 6 pm.

 

C.

I suggest inviting you to my birthday party at my house at 6 pm.

 

D.

I would rather to invite you to my birthday party at my house at 6 pm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

I would like to invite you to my birthday party at my house at 6 pm.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...