Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

everyone / like / her / because / she / kind / caring / teacher /.

A.

Everyone likes her because she is kind and caring teacher.

B.

Everyone likes her because she is a kind and caring teacher.

C.

Everyone like her because she is a kind and caring teacher.

D.

Everyone is like her because she is kind and caring teacher.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...