Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

vase / break / it / no one / fault / .

A.

The vase has broken but it's no one's fault.

B.

The vase broken but it's no one's fault.

C.

The vase breaking but it's no one's fault.

D.

The vase breaks but it's no one's fault.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

The vase has broken but it's no one's fault.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...