Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

he / not / go / class / this / morning / nobody / know / why /

A.

He didn't go to class this morning and nobody knows why.

B.

He not go to class this morning and nobody knows why.

C.

He didn't go class this morning and nobody knows why.

D.

He didn't go to class this morning and nobody know why.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...