Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

I / know / she / in / hospital / I / visit / her / .

A.

If I have known that she was in hospital, I would have visited her.

B.

If I had known that she was in hospital, I will have visited her.

C.

If I knew that she was in hospital, I would have visited her.

D.

If I had known that she was in hospital, I would have visited her.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

If I had known that she was in hospital, I would have visited her.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...