Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

she / listen / my / direction / she / not / turn / down / the /wrong / street /.

A.

If she had listened to my direction she wouldn't have turned down the wrong street.

B.

If she has listened to my direction she wouldn't have turned down the wrong street.

C.

If she had listened to my direction she wouldn't turn down the wrong street.

D.

If she had listened to my direction she won't have turned down the wrong street.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...