Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

table / collapse / you / stand / on / it / .

A.

The table will collapse if you will stand on it.

B.

The table is collapsed if you stand on it.

C.

The table collapses if you stand on it.

D.

The table will collapse if you stand on it.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

The table will collapse if you stand on it.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...