Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

I / have / a dream / a tornado / come / our house

 

 

A.

I was having a dream which a tornado was coming toward our house.

 

B.

I was having a dream of a tornado was coming toward our house.

 

C.

When I was having a dream that a tornado was coming toward our house.

 

D.

I was having a dream that a tornado was coming toward our house.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

I was having a dream that a tornado was coming toward our house.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...