Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

I / have / a dream / a tornado / come / our house

 

 

A.

I was having a dream which a tornado was coming toward our house.

 

B.

I was having a dream of a tornado was coming toward our house.

 

C.

When I was having a dream that a tornado was coming toward our house.

 

D.

I was having a dream that a tornado was coming toward our house.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...