Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

she / admitted / too / fast / drive / through / the / town /.

A.

She admitted drive too fast through the town.

B.

She admitted driving too fast through the town.

C.

She admitted to drive too fast through the town.

D.

She admitted drove too fast through the town.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

She admitted driving too fast through the town.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...